Wet- en regelgeving nemen gestaag toe en worden steeds gedetailleerder. Daarnaast worden maatschappelijke en politieke verwachtingen regelmatig bijgesteld als reactie op incidenten.  Deze factoren hebben een groeiende impact op ondernemingen en organisaties.

Zowel financiële als niet-financiële ondernemingen en organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met aangescherpte eisen op het terrein van compliance, cultuur, gedrag en ethiek.

Ondernemingen en organisaties hebben een groeiende  behoefte aan een flexibele schil van specialisten die, als onafhankelijke tijdelijke deskundigen en sparringpartners, direct hun kennis en ervaring inbrengen en overbrengen en de eigen staf ondersteunen die voor continuïteit zorgt.

De balans tussen ondernemingsbelangen, de wet- en regelgeving en maatschappelijke verwachtingen is het uitgangspunt bij onze dienstverlening.

Beacon Compliance Advice ondersteunt financiële en niet-financiële ondernemingen en organisaties met het in kaart brengen van hun compliance risico’s. Wij dragen oplossingen aan om risico’s te verkleinen en kunnen ook de implementatie hiervan op ons nemen.

Ons doel is om in nauwe samenwerking, uw strategie en beleid op een praktische wijze te vertalen naar de compliance risico’s voor uw onderneming of organisatie en het beheersingskader hierop af te stemmen.